Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan nieuwe wettelijke eisen. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen (Wkkgz licentie). Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt waarna ik met volle inzet van mijn vermogens zal proberen deze klacht op te lossen. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig of onvoldoende vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij het expertisecentrum Quasir. Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt kunt u zich bovendien wenden tot een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie: De Geschilleninstantie zorggeschil. Deze is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Verdere info en contact

De procedure in geval van een klacht over de zorgverlening is duidelijk weergegeven in deze infographic van de Stichting Zorggeschil.

Een verzoek tot klachtbemiddeling kan schriftelijk worden aangevraagd bij Quasir klachtenfunctionaris, mevrouw L. de Boon.

  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl.
  • telefoon: 06 4844 5538
  • post: Quasir Klachtbemiddeling, t.a.v. coördinator abonnementen, Postbus  1021, 7940 KA  Meppel.

 

De procedure en verplichtingen voor aangesloten zorgaanbieders en voor zorg cliënten in het geval van een geschil dat wordt voorgelegd aan de Stichting Zorggeschil, staan beschreven in het reglement van Stichting ZorggeschilEen melding van een beroep op Geschilleninstantie Zorggeschil kunt u doen via de betreffende website.