Fiscale aftrekbaarheid van de kosten

 

De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage kunnen beduidend lager uitvallen omdat:

  1. De gefactureerde BTW over de kosten mogen in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.
  2. de kosten exclusief BTW kunnen onder voorwaarden worden opgevoerd als bedrijfskosten. De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen dat massage op het werk wordt erkend als ARBO-voorziening.  Een voorwaarde hierbij is dat de massages staan beschreven in een ARBO plan.
  3. De massages kunnen worden opgenomen in een werkkostenregeling.

Massage in uw ARBO-plan

Aan de hand van een
risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunt u ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. Daarmee behoren de massages fiscaal tot de nihilwaardering net zoals bijvoorbeeld een veiligheidsbril. U kunt onbelast en onbeperkt massages verstrekken en opvoeren als bedrijfskosten. De voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

  • U hebt als werkgever een arboplan waarvan e massages in redelijkheid deel uitmaken.
  • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden dan kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt. Dit gaat wel ten koste van het forfait van 1,2% van de werkkostenregeling.

Werkkostenregeling en stoelmassage

Een werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor werkgevers. Alles wat u als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten. Binnen de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom (de vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. Dus ook stoelmassages. Het nadeel van de werkkostenregeling is dat het forfait van de werkkostenregeling vrij klein is waardoor andere activiteiten die onder deze regeling vallen in het gedrang kunnen komen. Het heeft daarom de voorkeur om stoelmassages op te nemen in het arbo-plan waardoor het forfait van de werkkostenregeling ongemoeid blijft. Uitgebreide informatie over de werkkostenregeling vindt u op de website van het ADP.

RI&E

Een RI&E of Risico Inventarisatie en Evaluatie beschrijft de risico’s in een bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. De RI&E is verplicht en wordt door de overheid gezien als een cruciaal onderdeel van verantwoord ARBO beleid. In het Plan van Aanpak of ARBO plan dat voortkomt uit een RI&E, worden acties en oplossingen beschreven hoe de risico’s beperkt kunnen worden. Bij een organisatie waar bijvoorbeeld veel beeldschermwerk wordt verricht is stoelmassage een belangrijk onderdeel van het Plan van aanpak dat volgt uit een RI&E. Bijvoorbeeld door een stoelmasseur in te huren ter preventie van werkgerelateerde klachten. Met behulp van het ARBO plan kan gebruik worden gemaakt van de fiscale voordelen die de overheid voor massage op het werk ter beschikking stelt.