Beroepsvereniging en aangesloten organisaties

Lid van de beroepsvereniging Shiatsu vereniging Nederland.


Aangesloten bij  het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) voor wat betreft de uitvoering van de Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg (zie inschrijving NIBIG 2019).

Aangesloten bij Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.

Aangesloten bij Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

Verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Balens Europe