Stoelmassage

Stoelmassages kunnen zowel op afspraak in de praktijk worden gegeven aan particulieren als bij bedrijven op locatie. De massages worden uitgevoerd volgens  de gestandaardiseerde methode van TouchPro® Europe door een gelicenceerde stoelmasseur die voldoet aan de kwaliteitseisen van TouchPro® Europe. Deze massage werkt vooral ontspannend en opfrissend.

Als alternatief kan ook een meer klacht-gerichtte stoelmassage worden gegeven op basis van Iokai shiatsu technieken; bijvoorbeeld in geval van schouder-, nek- of rug-klachten.

Voordelen van stoelmassage zijn:

 • De stoelmassage wordt over de kleding heen gegeven en er komt geen olie aan te pas. Er is dus geen plakkerig gevoel na de massage.
 • De lengte van een stoelmassage kan individueel worden gevariëerd maar is standaard 15 to 20 minuten. Een kortere massage maakt het financiëel en qua tijd voordeliger.
 • Men kan opgefrist direct weer over tot de orde van de dag.
 • De kosten van bedrijfs-stoelmassage zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar

Bent u geïnteresseerd in stoelmassage binnen uw bedrijf, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor een offerte, of bel (06-52691578).

TouchPro® stoelmassage

Bij veel kleine en grote bedrijven in Nederland wordt de TouchPro® Europe stoelmassage op regelmatige basis uitgevoerd. Voorbeelden zijn o.a. Philips, de Rabobank, Electronic Partners, Greenpeace, Hewlett Packard, de NS en Shell.

De TouchPro® Stoelmassage is een drukpuntmassage op de rug, nek, schouders, armen, handen, heupen en het hoofd. De massage duurt 15 à 20 minuten en helpt bij het voorkomen van werk-gerelateerde ziekten, zoals RSI en symptomen van stress. Het is een zeer effectieve manier om de bloedsomloop te bevorderen en energie beter te laten stromen.

TouchPro® Europe BV werkt als enige in Europa met een licentieprogramma en de licentiehouders worden regelmatig getoetst of ze nog voldoen aan de kwaliteitseisen. Daarom  bent u altijd gegarandeerd van:

 • Consistentie: cliënten weten dat zij altijd een hoge kwaliteit stoelmassage zullen ontvangen, onafhankelijk van hoeveel verschillende TPE Pro’s zij de stoelmassage ondergaan.
 • Efficiëntie: de techniek is gebaseerd op de traditionele Japanse acupressuur massage, wat betekent dat de door ons zorgvuldig ontwikkelde sequens het maximale effect geeft bij een minimale inspanning.
 • Effectiviteit: tienduizenden cliënten hebben de verfrissende effecten ervaren van TouchPro® Europe stoelmassage, de meest wijd verspreide vorm van stoelmassage in Europa.

Fiscale aftrekbaarheid van de kosten

De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage kunnen beduidend lager uitvallen omdat:

 1. De gefactureerde BTW over de kosten mogen in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.
 2. de kosten exclusief BTW kunnen onder voorwaarden worden opgevoerd als bedrijfskosten. De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen dat massage op het werk wordt erkend als ARBO-voorziening.  Een voorwaarde hierbij is dat de massages staan beschreven in een ARBO plan.
 3. De massages kunnen worden opgenomen in een werkkostenregeling.

Massage in uw ARBO-plan

Aan de hand van een
risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunt u ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. Daarmee behoren de massages fiscaal tot de nihilwaardering net zoals bijvoorbeeld een veiligheidsbril. U kunt onbelast en onbeperkt massages verstrekken en opvoeren als bedrijfskosten. De voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

 • U hebt als werkgever een arboplan waarvan e massages in redelijkheid deel uitmaken.
 • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
 • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
 • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
 • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden dan kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt. Dit gaat wel ten koste van het forfait van 1,2% van de werkkostenregeling.

Werkkostenregeling en stoelmassage

Een werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor werkgevers. Alles wat u als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten. Binnen de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom (de vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. Dus ook stoelmassages. Het nadeel van de werkkostenregeling is dat het forfait van de werkkostenregeling vrij klein is waardoor andere activiteiten die onder deze regeling vallen in het gedrang kunnen komen. Het heeft daarom de voorkeur om stoelmassages op te nemen in het arbo-plan waardoor het forfait van de werkkostenregeling ongemoeid blijft. Uitgebreide informatie over de werkkostenregeling vindt u op de website van het ADP.

RI&E

Een RI&E of Risico Inventarisatie en Evaluatie beschrijft de risico’s in een bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. De RI&E is verplicht en wordt door de overheid gezien als een cruciaal onderdeel van verantwoord ARBO beleid. In het Plan van Aanpak of ARBO plan dat voortkomt uit een RI&E, worden acties en oplossingen beschreven hoe de risico’s beperkt kunnen worden. Bij een organisatie waar bijvoorbeeld veel beeldschermwerk wordt verricht is stoelmassage een belangrijk onderdeel van het Plan van aanpak dat volgt uit een RI&E. Bijvoorbeeld door een stoelmasseur in te huren ter preventie van werkgerelateerde klachten. Met behulp van het ARBO plan kan gebruik worden gemaakt van de fiscale voordelen die de overheid voor massage op het werk ter beschikking stelt.